Spring naar de hoofdinhoud

Privacy

Hoe gaat het Familiesteunpunt om met uw persoonsgegevens?

Bij het Familiesteunpunt kunt u uw zorgen delen en vragen stellen in een vertrouwde omgeving waarin uw privacy wordt gerespecteerd. Het Familiesteunpunt is een onafhankelijke organisatie die zelfstandig functioneert in de gespecialiseerde ondersteuning van uw familie. Alle informatie die u met ons bespreekt is vertrouwelijk en wordt zonder uw toestemming niet zomaar met anderen gedeeld.

Het Familiesteunpunt werkt met een strikt privacy protocol op basis waarvan wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en de informatie die u met ons deelt. Wilt u dit protocol inzien, dan kunt u dit bij het Familiesteunpunt opvragen. Dit kan telefonisch of per mail.