Spring naar de hoofdinhoud

Voor professionals

Zowel families als professionals kunnen bij het Familiesteunpunt terecht voor informatie, advies, ondersteuning en expertise. In het geval gevraagd wordt om de daadwerkelijke ondersteuning van een familie, overlegt het Familiesteunpunt altijd met de betrokken gemeente over de inzet. Gemeenten zelf kunnen ook een opdracht geven om een familie te ondersteunen. In alle gevallen is het belangrijk om te benadrukken dat het Familiesteunpunt werkt in het vrijwillig kader en de ondersteuning niet kan worden opgelegd. Op welke manier de familie ondersteund wordt, hangt af van de behoefte van de familie, de manier waarop de gemeente en de lokale zorg zijn georganiseerd en de complexiteit van de casus. Op hoofdlijnen biedt het steunpunt de volgende diensten aan:

Informatie

Algemene informatie over de werkwijze van het Familiesteunpunt en de samenwerking met andere organisaties. Op verzoek geeft het Familiesteunpunt ook voorlichting en presentaties op locatie.

Consultatie

Advies en beantwoording van vragen over het proces van radicalisering en de ondersteuning die daarin geboden kan worden. De aanvrager houdt zelf de regie over het begeleidings- of ondersteuningstraject,  maar krijgt vanuit het Familiesteunpunt gespecialiseerd en toegesneden advies.

Ondersteuning

Een medewerker van het steunpunt voert het traject van familieondersteuning zelf uit. De familieondersteuner voert de gesprekken met de familie en betrekt de juiste deskundigen om hulp en zorg te verlenen. Daarin wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale zorgverleners. Deze ondersteuning  is van tijdelijke aard; het traject wordt uiteindelijk aan de gemeente overgedragen.

Kennis- en expertisecentrum

Het Familiesteunpunt heeft een kennis- en expertisefunctie. Andere organisaties die zich bezighouden met familieondersteuning kunnen hierbij de expertise van het Familiesteunpunt inschakelen. We kunnen ondersteunen in een bestaand traject of hiervoor naar andere experts doorverwijzen. Daarnaast ondersteunt het Familiesteunpunt de kennisontwikkeling van andere partijen rondom het thema radicalisering in relatie tot familieondersteuning. Voor de nieuwste kennis, ervaringen en inzichten onderhoudt het steunpunt contacten  met (internationale) experts en organisaties.

Nazorg

Na afloop van de ondersteuning onderhoudt het Familiesteunpunt contact met de familie of de gemeente. De frequentie van het contact hangt af van de zwaarte van de casus en de mate van ondersteuning.

Samenwerking

Het Familiesteunpunt werkt samen met allerlei organisaties op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid. Het gaat hierbij om organisaties die van belang zijn voor de uitvoering van familieondersteuning en voor het begeleiden van familieleden.